ჰიდოკინეზოთერაპია არის ვარჯიშები, რომლებიც სრულდება წყალში. თანამედროვე მედიცინის ეს მეთოდი მრავალი დაავადების, ჩივილისა და პრობლემის სამკურნალოდ გამოიყენება. ჰიდროკინეზოთერაპია სასარგებლოა ძვალ-სახსროვანი დაავადებების სამკურნალოდ, რადგან წყალში ვარჯიშისას საგრძნობლად მცირდება სხეულის მასა, რის გამოც დატვირთვა, რომელიც აქტივობისას მოდის სხეულზე, პროპორციულად ნაწილდება თითოეულ კუნთზე. შედეგად, პროცედურა ამცირებს ზეწოლას მალთაშუა დისკებზე, რაც დადებითად აისახება ძვალსახსროვან სისტემაზე.