სარელაქსაციო ოთახის მომსახურეობაშია გოგირდის დიდი და პატარა აუზი, თერმული, ცხელი ქვები და მოსასვენებელი სივრცე განსატვირთად. განტვირთვის პროცესს ხელს უწყობს დაბალი ტონალობის მშვიდი მუსიკა.